MED apstiprinātie produkti

Tālāk norādītie Tikkurila produkti ir saņēmuši MED (Marine Equipment Directive jeb Kuģu aprīkojuma direktīvā) noteikto sertifikātu un līdz ar to arī ir apstiprināti kuģu iekšējo sienu un griestu krāsošanai.   

Šis sertifikāts Nr. MED-D-1926 apliecina, ka ražotāja Tikkurila Oyj kvalitātes sistēmas apstiprinājums atbilst Direktīvas 96/98/EK par kuģu aprīkojumu un Direktīvas 2012/32/ES, ar ko groza minēto direktīvu, prasībām attiecībā uz virsmas materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem un to ražošanas kvalitātes nodrošināšanu (D modulis).

Tikkurila produkti, kas atbilst prasībām attiecībā uz materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem, kas paaugstinātā temperatūrā nerada pārmērīgu dūmu un indīgu produktu daudzumu vai saindēšanās risku un kas atbilst Direktīvas par kuģu aprīkojumu (96/98/EK, grozīta ar Direktīvu 2012/32/ES) prasībām attiecībā uz virsmas materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem. 
  • Produkta apraksts
  • Drošības datu lapa
Diccoplast 30 Diccoplast 30 - Noturīga augstas kvalitātes divkomponentu katalītiskā segkrāsa. Diccoplast_30_LV_PDS_Tikkurila.pdf Diccoplast 30 SDS LV
Fontecoat EP 50 Fontecoat EP 50 - Divkomponentu epoksīda segkrāsa un vienslāņa krāsa uz ūdens bāzes. Fontecoat_EP_50_LV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecoat EP 50 SDS LV
Fontecryl SC 50 Fontecryl SC 50 - Ātri žūstoša, pretkorozijas pigmentus saturoša vienkomponenta ar alkīdu modificēta krāsa uz ūdens bāzes. Fontecryl_SC_50_LV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecryl SC 50 SDS LV
Merit 30 Merit 30 - Izturīga augstas kvalitātes divkomponentu katalītiskā laka. Merit_30_LV_PDS_Tikkurila.pdf Merit 30 SDS LV
Merit Jahti 20 Merit Jahti 20 - Vienkomponenta uretāna alkīda laka. Merit_Jahti_20_LV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Jahti 20 SDS LV
Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL-S Primer - Divkomponentu, biezā kārtā krāsojama epoksīda gruntskrāsa ar poliamīda cietinātāju. Satur cinka fosfātu. Temacoat_GPL-S_Primer_LV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat GPL-S Primer SDS LV
Temadur 10 Temadur 10 - Divkomponentu, matēta poliuretāna krāsa, kas satur pretkorozijas pigmentus un kuras cietinātājs ir alifātisks izocianāts. Temadur_10_LV_PDS_Tikkurila.pdf Temadur 10 SDS LV
Temadur 20 Temadur 20 - Divkomponentu, pusmatēta poliuretāna krāsa, kas satur pretkorozijas pigmentus un kuras cietinātājs ir alifātisks izocianāts. Temadur_20_LV_PDS_Tikkurila.pdf Temadur 20 SDS LV
Temadur 50 Temadur 50 - Noturīga divkomponentu, pusspīdīga poliuretāna krāsa, kuras cietinātājs ir alifātisks izocianāts. Temadur_50_LV_PDS_Tikkurila.pdf Temadur 50 SDS LV
Temadur Clear Temadur Clear - Divkomponentu, spīdīga poliuretāna laka, kuras cietinātājs ir alifātisks izocianāts. Temadur_Clear_LV_PDS_Tikkurila.pdf Temadur Clear SDS LV
Temalac SC-F 80 Temalac SC-F 80 - Pretkorozijas pigmentus saturoša spīdīga, vienkomponenta alkīda krāsa ar augstu sauso atlikumu. Temalac_SC-F_80_LV_PDS_Tikkurila.pdf
Temaprime EUR Temaprime EUR - Ātri žūstoša, vienkomonenta alkīda gruntskrāsa ar pretkorozijas pigmentu. Temaprime EUR SDS LV